Brugerbetingelser og Retningslinjer

Ved oprettelse af en profil på Mit Dating, erklærer du dig samtidig enig med følgende betingelser.


Overordnede regler

 • MitDating må bruge mine persondata til oprettelse og drift af min profil
 • Du er her for at finde en kæreste, flirt, ven eller lignende.
 • Du må gerne uploade et profil billede af dig selv, men ikke af andre eller andet.
 • Du skriver ordentligt til andre.
 • Du må ikke lave reklame for andre sites, produkter eller lignende.
 • Det skal være dig selv, som bruger den profil du opretter.
 • Falsker profiler bliver blokeret med det samme.
 • Spam profiler bliver blokeret med det samme.

Brugeraftale

For at blive og forblive berettiget bruger af siden, skal du acceptere og overholde alle betingelser og vilkår.

Mitdating.dk forbeholder sig ret til at vise din profil til Mit Datings brugere, hvor din profil kan indeholde oplysninger om din politiske holdning, seksualitet, religion og andre personfølsomme oplysninger du måtte skrive på din profil. Ved oprettelse erkender du også at Mitdating.dk må offentliggøre dit profilbillede på forsiden. Denne samtykke kan til enhver tid tages tilbage i dine privatindstillinger.


Cookies

Mitdating.dk anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen, generere webstatistik og for at du kan logge ind. Cookies kan kun anvendes, hvis din browser tillader det, men det er påkrævet for at kunne logge ind.

 • Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til Google Analytics.
 • Stripe sætter en cookie i forbindelse med køb af services.

Hvis du har fået gemt nogle cookies på din enhed, som du ønsker at slette kan du finde en guide til at gøre dette på denne side: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Email politik

Din email vil ikke blive vist nogen steder, og vil kun blive brugt til login, og til at underrette dig om aktivitet for din profil på Mit Dating. Mit Dating må fra tid til anden, sende dig email til interne kampagner. Du kan til enhver tid slå email underetninger fra og til i dine indstillinger når du er logget ind. Din email bruges også i tilfælde af at du har glemt dit login.

Din email vil ikke blive videregivet til tredjepart, og du vil ikke modtage reklamemail.


Brugsret

Din ret til brug af siden er med respekt af eventuelle begrænsninger, betingelser og indskrænkninger, som vi fra tid til anden efter eget skøn måtte indføre. Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre, afbryde eller standse ethvert aspekt af siden, inklusive adgangen til enhver database, ethvert element eller indhold i siden. Vi kan også uden varsel og ansvar lægge begrænsninger på visse af sidens elementer og aspekter eller begrænse din adgang til dele af siden eller til hele siden.


Myndig

Du erklærer og garanterer, at du er mindst 18 år og din civilstand er single. Din profil kan blive slettet uden varsel hvis du er under 18 år.


Krav til billeder

Billeder du uploader til Mit Dating skal være af dig selv. Dit billede må ikke indeholder logoer, eller link til andre hjemmesider. Billedet skal være i en vis kvalitet og størrelse, så du kan genkendes. Meget mørke billeder eller meget lyse billeder vil ikke blive godkendt. Close-up billeder er ikke tilladt. Du må ikke uploade det samme billede mere end en gang. Du skal være påklædt på de billeder du uploader. Dit billede må ikke indeholde tomme flader, dvs. at portrættet skal gå til kanten og ikke have en ramme.

Dit billede skal stemme overens med din alder. Du må f.eks. ikke have et billede af dig selv, som er fra din ungdom, hvis du er 50 år.

Dit billede skal vende rigtigt, dvs. dit ansigt må ikke ligge på siden eller vende omvendt.

Der må ikke være forstyrrende tekst hen over dit billede og man skal kunne se dit hoved på billede.

Der må ikke være andre end dig på dit billede.

Det skal være dig som er i fokus når man ser billedet.

Du må ikke have lavet om på dit billede, så du ikke kan genkendes. F.eks. godkender vi ikke snapchat filtre på dit profilbillede.

Overholder dit billede ikke overstående krav, vil det ikke blive godkendt og kan blive slettet uden varsel.

Billeder i dit privat galleri skal være billeder du har rettigheder til at bruge. De må ikke være pornografiske, voldelige, promovere eller reklamere for ting eller services eller på anden måde være i strid med dansk lovgivning.

Billeder i på din Billedvæg må ikke være pornografiske, voldelige, promovere eller reklamere for ting eller services eller på anden måde være i strid med dansk lovgivning.


Regelsæt

Du accepterer at bruge siden i overensstemmelse med følgende regelsæt:

a. Du er alene ansvarlig for enhver oplysning du måtte opgive til siden. Oplysninger du tilføjer i din personlige profil, skal i enhver henseende være sande og kunne dokumenteres hvis nødvendigt. Såfremt siden mistænker eller kan dokumentere falske oplysninger i en profil, kan dette medføre bortvisning.

b. Du vil behandle alle oplysninger erhvervet ved brug af siden som private og fortrolige, og du vil ikke videregive sådanne oplysninger til andre uden tilladelse fra den person, som har givet dem til dig.

c. Du vil ikke bruge siden for til at deltage i nogen form for chikane eller fornærmelig adfærd, herunder for eksempel udsendelse af meddelelser, billeder eller grafik, som indeholder ærekrænkende ytringer eller ukvemsord, racistiske, politiske, pornografiske, obskøne udtryk eller billeder.

d. Alle indledende kontaktformer skal udføres med seriøsitet og respekt for modtageren. Du vil ikke sende kædebreve eller systematisk konstruerede beskeder med enslydende indhold gennem siden.

e. Du vil ikke bruge siden til krænkelse af nogen persons ret til privatliv, ejendomsrettigheder eller andre rettigheder.

f. Du vil ikke bruge siden til at distribuere, fremme eller på anden måde offentliggøre noget materiale, der indeholder anmodning om penge, reklamer, eller anmodning om varer eller tjenesteydelser.

g. Det er ikke tilladt at bruge Mit Dating til at rekruttere medlemmer til egen eller tredjeparts organisation, forening, virksomhed eller frivillig sammenslutning. Vi forventer, at brugen af vores platform er dedikeret til at opbygge ægte relationer og interaktioner mellem vores brugere, og ikke til kommercielle eller rekreative formål. Enhver form for rekruttering, herunder, men ikke begrænset til, at promovere produkter, tjenester eller politiske synspunkter, er strengt forbudt på Mit Dating.

h. Du vil ikke bruge siden til at distribuere eller uploade nogen virus eller Trojanske heste eller foretage noget som helst andet, der på nogen måde kan skade siden, Mit Dating.

i. Du vil ikke direkte eller indirekte udsende, eller opfordre til, at modtage kontaktoplysninger, herunder for eksempel e-mail-adresser, telefonnumre, postadresser, bankoplysninger, internet adresser eller fulde navne gennem dine offentligt udsendte oplysninger.

j. Du vil opfylde alle indholdsmæssige krav, redaktionen måtte opstille i forbindelse med opretholdelsen af din profil.

k. De billeder du ligger op på din profil, er af dig selv. Du må ikke have et profilbillede af en anden. Du må heller ikke bruge dit profilbillede til at gøre reklame af nogen art. Billeder du sender i chat / beskeder til andre, skal være af dig selv. Sender du billeder af andre, skal der ikke være nogen tvivl om at det er et billede af en anden. Du må ikke udgive dig for at være en anden end dig selv.

l. Du må ikke direkte, eller indirekte opfordre til almisse. Du må ikke bruge Mit Dating til at tjene penge på ydelser, salg eller lignende.

m. Du må ikke direkte, eller indirekte tilbyde betaling eller gaver for dates eller sex. Du må ikke bruge Mit Dating til sugar dating eller lignende.

n. Du må ikke direkte, eller indirekte opfordre eller tilbyde brugere på siden penge for seksuelle eller lignende ydelser.

o. Du skal til enhver tid respektere den du skriver til / med. Vores brugere forventer seriøsitet. Hvis du får er afslag skal du acceptere og respektere dette.

p. Vi tillader ikke at du bruger Mit Dating til utroskab. Ønsker du alligevel at være din partner utro, bedes du gøre det et andet sted.

q. Du accepterer og forstår, at det er strengt forbudt at udvise skadelig, voldsom eller truende adfærd på Mit Dating. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, trusler om fysisk eller psykisk skade, chikane, overfald, forfølgelse, uønsket kontakt eller ethvert forsøg på at skade andre brugere på platformen. Vi værdsætter et respektfuldt og trygt miljø for alle vores brugere, og vi tager alle overtrædelser af denne politik alvorligt.

r. Du må ikke videredele billeder eller beskeder, som du modtager fra andre brugere på Mit Dating, uden udtrykkelig tilladelse fra afsenderen. Det er strengt forbudt at distribuere, offentliggøre eller dele private billeder eller beskeder, som er modtaget via vores platform, med tredjeparter eller på andre offentlige fora uden samtykke.Overtrædelse af ovenstående regeler kan føre til øjeblikkelig suspension eller permanent udelukkelse fra Mit Dating.


Misbrug og udelukkelse

Manglende overholdelse af ovennævnte regelsæt, kan medføre udelukkelse fra siden. Afhængigt af misbrugets karakter, vil brugeren modtage en advarsel forud for udelukkelsen. I grovere tilfælde vil brugere få afslag ved efterfølgende forsøg på at oprette en ny profil. I særligt grove tilfælde af misbrug og ved gentagne overtrædelser af altalens regelsæt, vil brugerens IP-adresse blive blokeret, hvorefter brugeren ikke kan opnå adgang til siden.


Personoplysninger

Det er nødvendigt at indsamle, behandle og videregive visse personoplysninger, således at medlemmerne kan opnå et detaljeret kendskab til hinanden gennem siden. Derfor vil du i forbindelse med registrering blive bedt om at udfylde et oplysningsskema med relevante personoplysninger.


De obligatoriske oplysninger som siden indsamler, omfatter information om medlemmernes køn, e-mail-adresse (offentliggøres ikke), fødselsdato (offentliggøres ikke, men bruges til at vise profilens alder), seksuel orientering (offentliggøres ikke, men bruges til at vise relevante profiler), postnummer. Valgfrie oplysninger omfatter information om politisk orientering, sportsaktivitet, beskæftigelse, antal børn, personlige interesser, højde, vægt, rygevaner.


Ovennævnte oplysninger er af stor relevans, og giver vores medlemmer mulighed for at søge blandt nærmere specificerede profiler. Du kan til enhver tid lukke din profil på siden. Samtlige opgivne personoplysninger vil da øjeblikkelig blive slettet permanent.


Ved at godkende aftalens betingelser giver du samtykke til, at dine oplysninger registreres og behandles af siden til brug i sidens database, samt at offentlige oplysninger videregives til andre brugere. Af oplysningsskemaet fremgår, hvilke oplysninger der videregives til andre medlemmer.


Dine offentlige oplysninger er tilgængelige i alle sidens søgeredskaber, udtræk i sidens match- og segmenteringssystemer, lister, e-mail notifikationer og nyhedsbreve til registrerede medlemmer af siden.


Din e-mail-adresse vil kun i begrænset omfang blive brugt i forbindelse med udsendelse af sidens nyheder og tilbud. Desuden udsender vi en status-meddelelse til passive medlemmer, således at vi kan minimere antallet af forældede og inaktive profiler til gavn for de aktive brugere. Nævnte udsendinger foretages fire gange årligt. Det skal understreges, at e-mail-adresser ikke bliver videregivet til tredjemand, ligesom personoplysninger ikke videregives til markedsføringsformål.


Sletning af profil

Du kan til enhver tid slette din profil fra Mit Dating. Dette gør du ved at klikke på 'Slet profil' nederst i dine indstillinger. Hvis du sletter din profil, slettes al data tilknyttet din profil og vil ikke kunne genskabes. Du har også mulighed for at sætte din profil inaktiv / på pause. Når du gør det, gemmes din data og din profil vil blive skjult for andre på siden. Din profil vil gøres aktiv, næste gang du logger ind igen.


Privatlivets fred

Ved at bruge Mit Dating accepterer du vores erklæring om privatlivets fred.


Du anerkender, at (a) vi ikke kan garantere sikkerhed eller beskyttelse af privatlivets fred, for så vidt angår oplysninger, du giver gennem internettet og dine e-mail-meddelelser, og du fritager os for enhver form for ansvar i forbindelse med tredjeparters brug af sådanne oplysninger; (b) vi er ikke ansvarlige for og kan ikke kontrollere andres brug af oplysninger, du giver dem, og du bør være forsigtig med valg af personlige oplysninger, du giver til andre gennem siden; og (c) vi kan ikke påtage os ansvar for indholdet af meddelelser, der er sendt af andre brugere af siden, og du fritager os for enhver form for ansvar i forbindelse med indholdet af meddelelser, du måtte modtage fra andre brugere. Vi kan ikke garantere og påtager os intet ansvar for verifikation af nøjagtigheden af de oplysninger, der gives af andre brugere af siden.


Du må ikke bruge siden til ulovlige formål. Vi kan afslå at give dig et brugernavn, der repræsenterer en anden person, er beskyttet af varemærke- eller ophavsretten, eller som vi, efter eget skøn, finder vulgært eller på anden måde fornærmeligt.


Persondatapolitik

Mit Dating opbevarer og behandler følgende personlige oplysninger om vores brugere.

Oplysninger der er markeret med * gemmes og behandles kun, hvis du bruger funktioner der er relateret hertil.

 • Køn
 • Fødselsdato
 • Email
 • Postnummer
 • Højde*
 • Vægt*
 • Navn*
 • Kropsbygning*
 • Om du har- og ønsker børn*
 • Hvad du søger*
 • Øjenfarve*
 • Hårfarve*
 • Jobtype*
 • Religion*
 • Om du ryger*
 • Uddannelse*
 • Rygevaner*
 • Billeder*
 • Ip adresse
 • Alle øvrige indtastede data i din profil*
 • Log over login aktivitet
 • Al aktivitet med andre brugere, såsom profil visninger, beskeder og interesse for andre*


Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver de personoplysninger, som fremgår på din profil, til Mit Dating's øvrige brugere med henblik på at udbrede kendskabet til din profil. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.

Vi benytter os af tredjepartstjenester såsom Google Analytics til statistik. Vi har dog valgt de strengeste sikkerhedsindstillinger, og tjenesten kan ikke læse dine indtastede data på siden.

Hvis du betaler med betalingskort, betaler du gennem firmaet Stripe som håndterer de nødvendige oplysninger for abonnementer og betaling.


Ophavsret

Indholdet på siden, såsom varemærker, logoer, tekster, billeder, grafik, design og lydfiler, tilhører Mit Dating og er beskyttet af varemærke- og ophavsretsloven. Reproduktion, kopiering eller redistribution af materiale eller designelementer på siden er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra Mit Dating. Indhentning af tilladelse skal ske ved henvendelse på e-mail: aW5mb0BtaXRkYXRpbmcuZGs=.

Billedmateriale på siden er enten under Creative Commen License eller eget beskyttet materiale.


Garantier

Siden distribueres, således som den er og forefindes. Vi garanterer ikke, at siden ikke vil blive afbrudt eller er fejlfri. Der kan forekomme forsinkelser, undladelser, serverkomplikationer og afbrydelser i sidens tilgængelighed. Hvor det er tilladt efter loven, accepterer du, at siden leveres uden garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder for eksempel de underforståede garantier for god handelsmæssig kvalitet og egnethed til et særligt formål. Du accepterer, at brug af siden sker på egen risiko.


Betaling

Mit Dating har valgfri betaling. Ved betaling accepterer du at Mit Dating trækker det valgte beløb på dit betalingskort. Har du valgt en abonnementsløsning kan du til enhver tid stoppe fremtidige betalinger fra dine indstillinger. Vælger du at slette eller deaktivere din profil, vil fremtidige betalinger også blive annulleret. Til din abonnementbetaling er der knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten frafalder så snart du har taget dit abonnement i brug. Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten bedes du tage kontakt til Mit Dating før du sletter din profil. Vælger du at opsige dit abonnement vil du fortsat have Medlemsfordelene perioden ud


Råd om sikkerhed

Vi beder alle brugere af Mit Dating om at være varsomme overfor henvendelser som er skrevet på engelsk eller dårligt dansk. Der er ofte tale om en falsk profil, hvis eneste formål er at lokke penge eller personfølsomme oplysninger fra folk. Modtager du sådanne henvendelser eller har mistanke om misbrug, bedes du kontakte kundeservice, eller blokere vedkommende så vi bliver opmærksomme på den falske profil. Vi gør hvad vi kan for at holde siden fri for falske profiler, men det sker at vi ikke opdager dem, før de har fået skrevet til en masse medlemmer.


Hvem er vi

Mit Dating
Email: aW5mb0BtaXRkYXRpbmcuZGs=
CVR nr.: 36583304


Spørgsmål

Har du spørgsmål til sidens funktioner kan du finde hjælp på sidens Support side, hvor du finder svar på de fleste spørgsmål. Hvis du ikke kan finde svaret der, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forbindelsen forsvandt

Der ser ud til at internettet forsvandt. Tjek din forbindelse.